bead loom

Bead Loom

  • 發佈於: 22 August 2015
  • by admin

睇手作書時,發現有個串珠嘅工具叫bead loom。好想搵個嚟玩下,不過喺香港呢個地方,到底邊度先會有呢?諗諗下,玩具反斗城可能會有喎~ 無錯,係玩具反斗城~~ 因為外國嘅小朋友玩具,好多時都相當益智。呢類手作型嘅工具,被列為小朋友玩具亦非常常見。但可惜.... 去過搵.... 原來無.....